Лицензия Минрегионстрой серия АВ №409976.
тел. 8-056-7851490
 
   
 

Спрощено дозвільну процедуру будівництва приватних житлових будинків садибного типу.

До недавнього часу дозвільна процедура для будівництва приватних житлових будинків садибного типу мало чим відрізнялась від будівництва промислових об’єктів. Така ситуація значно ускладнювала виконання державної програми з введення до експлуатації житла, особливо зважаючи на економічну кризу, а також сприяла збільшенню кількості самобудів. Останнім часом внесено зміни у законодавство щодо спрощення дозвільної процедури будівництва приватних житлових будинків садибного типу. Отже, відповідно до ч.2 пункту 3 постанови КМУ № 160 у постанові Кабінету Міністрів України від 30.09.2009р. №1104 ,,Деякі питання надання дозволів на виконання підготовчих і будівельних робіт” у переліку будівельних робіт, на виконання яких не вимагається дозвіл, затвердженому зазначеною постановою, пункт 9 викладено у такій редакції: ,,9. Виконання робіт з будівництва приватних житлових будинків садибного типу, дачних і садових будинків, прибудов до них загальною площею до 500 кв. метрів включно, господарських будівель і споруд, а також підключення приватних житлових будинків садибного типу, дачних і садових будинків, прибудов до них, господарських будівель і споруд до газових мереж низького тиску та інших інженерних мереж.” Крім того, зазначену постанову доповнено приміткою наступного змісту ,,Виконання робіт з нового будівництва, реконструкції, реставрації, капітального ремонту об’єкта здійснюється відповідно до затвердженої проектної документації. Прийняття зазначених об’єктів в експлуатацію здійснюється в установленому законодавством порядку.” Такий підхід є доволі слушним, оскільки приватні забудовники часто здійснюють будівництво без участі підрядних організацій (так званою ,,толокою”), та не можуть забезпечити технічний нагляд під час будівництва об’єкта архітектури, як це передбачено пунктом 4 постанови Кабінету Міністрів України від 30.09.2009р. №1104 ,,Деякі питання надання дозволів на виконання підготовчих і будівельних робіт”. І хоч дозвіл на виконання будівельних робіт на даний час не потрібен, проект на об’єкт містобудування має бути обов’язково. Відповідно до пункту 3 Порядку прийняття в експлуатацію закінчених будівництвом об’єктів, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 08.10.2008 N 923, прийняття в експлуатацію приватних житлових будинків садибного типу, дачних і садових будинків, господарських споруд, прибудов, будівництво яких здійснено без залучення підрядних організацій, проводиться за результатами технічного обстеження будівельних конструкцій та інженерних мереж таких об’єктів. Тобто, після закінчення будівництва забудовнику необхідно буде звернутися до спеціалізованої проектної організації щодо технічного обстеження будівельних конструкцій та інженерних мереж такого об’єкту, й оформлення відповідного звіту. Подібне обстеження проводиться й при узаконенні самочинного будівництва у судовому порядку. Слід зазначити, що за відсутності потреби у дозволі на виконання будівельних робіт виникає реальна можливість узаконити самочинне садибне будівництво поза судовою процедурою. Тобто, самочинний забудовник, який на праві власності чи праві користування володіє земельною ділянкою, може отримати вихідні дані та розробити проект на вже збудований об’єкт, й прийняти його до експлуатації відповідно до Порядку прийняття в експлуатацію закінчених будівництвом об’єктів, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 08.10.2008 № 923. Щоправда, такий варіант можливий лише тоді, коли збудований об’єкт відповідатиме державним будівельним нормам і правилам забудови. Крім того, доведеться сплатити штраф, передбачений ст.97 Кодексу України про адміністративні правопорушення. Також слід згадати і про Тимчасовий порядок прийняття в експлуатацію закінчених будівництвом приватних житлових будинків садибного типу, дачних та садових будинків з господарськими спорудами і будівлями, споруджених без дозволу на виконання будівельних робіт, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 09.09.2009 № 1035 (далі – Тимчасовий порядок), який встановлює механізм та умови прийняття в експлуатацію закінчених будівництвом приватних житлових будинків садибного типу, дачних та садових будинків з господарськими спорудами і будівлями, споруджених забудовниками - фізичними особами у період з 5 серпня 1992 року до 1 січня 2008 року без дозволу на виконання будівельних робіт (далі – приватні будівлі), на підставі заяви про прийняття в експлуатацію, яку подано до 31 грудня 2010 року. Так, відповідно до пункту 3 Тимчасового порядку для одержання сертифіката забудовник разом із заявою подає інспекції державного архітектурно-будівельного контролю:

● документ, що засвідчує право власності чи користування земельною ділянкою, на якій розташована приватна будівля;

● довідку про погодження прийняття приватної будівлі в експлуатацію, видану на підставі рішення виконавчого комітету міської ради;

● технічний паспорт приватної будівлі, виданий бюро технічної інвентаризації;

● звіт про проведення технічного огляду на відповідність приватної будівлі державним стандартам, будівельним нормам і правилам, нормативним актам з пожежної безпеки, санітарному законодавству, що діяли на момент закінчення будівництва, складений організацією, яка має відповідну ліцензію, і погоджений з органом державного пожежного нагляду та державною санітарно-епідеміологічною службою; Враховуючи вищевикладене, загальний порядок будівництва житлових будинків садибного типу виглядатиме так:

1. Отримання в управлінні архітектури та земельних відносин містобудівних умов і обмежень забудови земельної ділянки або будівельного паспорта (ст.ст.23, 24, 27 Закону України N 1699-III від 20.04.2000 ,,Про планування і забудову територій”).

2. Отримання вихідних даних для проектування об’єкта містобудування (ст.27 Закону України N 1699-III від 20.04.2000 ,,Про планування і забудову територій”).

3. Розроблення та затвердження проектної документації на будівництво об’єкта містобудування. (ст.ст. 23, 28 Закону України N 1699-III від 20.04.2000 ,,Про планування і забудову територій”).

4. Повідомлення у семиденний строк про початок проведення будівельних робіт інспекції державного архітектурно-будівельного контролю за місцем розташування об’єкта містобудування . (пункт 16 постанови Кабінету Міністрів України від 30.09.2009р. №1104 ,,Деякі питання надання дозволів на виконання підготовчих і будівельних робіт” у редакції постанови КМУ № 160).

5. Прийняття в експлуатацію закінченого будівництвом об’єкта ( Порядок прийняття в експлуатацію закінчених будівництвом об’єктів, затверджений постановою Кабінету Міністрів України від 08.10.2008 № 923). На закінчення хотілося б зазначити, що новий порядок будівництва приватних житлових будинків садибного типу став набагато зрозумілішим та прозорішим.