Лицензия Минрегионстрой серия АВ №409976.
тел. 8-056-7851490
 
   
 

Щодо прав власності на об'єкти незавершеного будівництва нерухомого майна

 

МІНІСТЕРСТВО З ПИТАНЬ ЖИТЛОВО-КОМУНАЛЬНОГО ГОСПОДАРСТВА УКРАЇНИ

ЛИСТ

від 13.12.2007 р. N 5/4-614

Щодо прав власності на об'єкти нерухомого майна

(Витяг)

Відповідно до ч. 3 ст. 331 Цивільного кодексу України, до завершення будівництва (створення) майна особа вважається власником матеріалів, обладнання тощо, які були використані в процесі цього будівництва (створення майна).

У разі необхідності особа, зазначена в абзаці першому цієї частини, може укласти договір щодо об'єкта незавершеного будівництва, право власності на який реєструється органом, що здійснює державну реєстрацію прав на нерухоме майно на підставі документів, що підтверджують право власності або користування земельною ділянкою для створення об'єкта нерухомого майна, проектно-кошторисної документації, а також документів, що містять опис об'єкта незавершеного будівництва.

Бюро технічної інвентаризації проводить державну реєстрацію прав власності на нерухоме майно згідно із вимогами Тимчасового положення про порядок державної реєстрації прав власності на нерухоме майно, затвердженого наказом Міністерства юстиції України від 7 лютого 2002 року N 7/5, на підставі документів, що визначені цим Тимчасовим положенням. Одночасно діє норма, яка непрямо забороняє реєструвати право власності на незавершені об'єкти будівництва, а саме, реєстрації підлягають права власності тільки на об'єкти нерухомого майна, будівництво яких закінчено та які прийняті в експлуатацію у встановленому порядку, за наявності матеріалів технічної інвентаризації, підготовлених тим БТІ, яке проводить реєстрацію права власності на ці об'єкти (пп. 1.6 п. 1).

Таким чином, виникає суперечливість чинного правового забезпечення реєстрації права власності на об'єкти незавершеного будівництва. Тобто, якщо загальне законодавство допускає реєстрацію права власності на незавершене будівництво, то спеціальне визначає механізм реєстрації прав на об'єкт будівництва і паралельно не передбачає реєстрацію цих прав на об'єкт незавершеного будівництва, що, власне, і становить правову колізію.

Для розв'язання правової проблеми Міністерство юстиції надало лист-роз'яснення від 10.05.2006 р. N 19-39/1 стосовно порядку державної реєстрації прав власності на об'єкти незавершеного будівництва.

З метою недопущення порушення норм законодавства при здійсненні реєстрації прав власності на об'єкти незавершеного будівництва до бюро технічної інвентаризації обов'язково слід подавати дозвіл на виконання будівельних робіт. Цей документ видається, зокрема, на підставі проектної документації, що включає в себе кошторис будівництва.

 

Зважаючи на те, що реєстратор у своїх діях керується виключно чинним законодавством України, для реєстрації прав власності на об'єкти незавершеного будівництва, крім документів, визначених Тимчасовим положенням, необхідно подавати також:

1) державний акт на право власності або постійного користування земельною ділянкою, що посвідчує право власності або постійного користування земельною ділянкою юридичною чи фізичною особою, виданий в установленому порядку, або договір оренди земельної ділянки;

2) проектно-кошторисну документацію;

3) дозвіл на виконання будівельних робіт, виданий в установленому порядку;

4) опис об'єкта незавершеного будівництва складається при проведенні інвентаризаційних робіт бюро технічної документації;

5) документи, які підтверджують виникнення права власності у особи на об'єкт незавершеного будівництва, зокрема:

- якщо будівництво ведеться особою, яка має стати власником цього об'єкта після закінчення його будівництва, то для реєстрації подаються вищеперелічені документи;

- якщо у будівництві бере участь підрядник, для реєстрації подається, крім вищеперелічених документів, договір будівельного підряду;

6) якщо в будівництві беруть участь замовник та інвестор, для реєстрації подається, крім вищеперелічених документів, договір між замовником та інвестором, укладений у встановленому законом порядку.

Якщо об'єкт незавершеного будівництва належить на праві власності двом або більше особам, у заяві про реєстрацію прав власності вказуються відповідні частки кожного із співвласників.

Поряд з цим звертаємо увагу, що свідоцтво про право власності на об'єкт незавершеного будівництва для державної реєстрації цих об'єктів не видається.

Після проведення державної реєстрації прав власності на об'єкт незавершеного будівництва власнику (власникам) або уповноваженій особі видається витяг про реєстрацію прав власності на нерухоме майно та витяг з Реєстру прав власності на нерухоме майно. <...>

Перший заступник Міністра                                                            Г. Семчук