Лицензия Минрегионстрой серия АВ №409976.
тел. 8-056-7851490
 
   
 

Нормативно-правові акти з паспортизації об'єктів будівництва. Обстеження, оцінка технічного стану

 

1. НПАОП 45.2-7.01-97 Про забезпечення надійності й безпечної експлуатації будівель, споруд та інженерних мереж

2. НПАОП 45.2-1.01-98 Правила обстежень, оцінки технічного стану та паспортизації виробничих будівель і споруд.

3. НПАОП 45.2-4.01-98 Положення про безпечну та надійну експлуатацію виробничих будівель і споруд.

4. НПАОП 45.2-4.02-98 Положення про спеціалізовані організації з проведення обстежень та паспортизації існуючих будівель і споруд з метою забезпечення їх надійності й безпечної експлуатації.

5. НПАОП 45.2-4.03-98 Положення про головну організацію з координації дій, підготовки нормативних документів і з питань обстежень та паспортизації будівель і споруд з метою забезпечення їх надійності й безпечної експлуатації.

6. Структура реєстру аварійно небезпечних виробничих будівель і споруд.

7. Перелік спеціалізованих організацій, що мають право обстеження та паспортизації існуючих будівель, споруд та інженерних мереж.

8. Спільний наказ N 9/1 від 10.01.2001 Про доповнення до переліків спеціалізованих організацій з виконання робіт, пов'язаних з обстеженням і паспортизацією об'єктів, та з проектування підсилення і відбудови конструкцій та основ будівель і споруд

9. Правила обстежень, оцінки технічного стану, паспортизації та проведення планово-запобіжних ремонтів газопроводів і споруд на них.

10. Правила обстежень, оцінки технічного стану та паспортизації зовнішніх мереж і споруд водопостачання й каналізації.

11. Положення про безпечну та надійну експлуатацію зовнішніх мереж і споруд водопостачання й каналізації.

12. Методика обстеження і паспортизації гідротехнічних споруд систем гідравлічного вилучення та складування промислових відходів та хвостів.

13. Методические рекомендации по обследованию некоторых частей зданий (сооружений) и их конструкций.

14. Правила обстежень, оцінки технічного стану, паспортизації та проведення плановопопереджувальних ремонтів теплових мереж і споруд до них

15. ВБН В.3.1-218-174-2002 Мости та труби. Оцінка технічного стану мостів, що експлуатуються

16. НПАОП 45.2-4.01-98 Положение о безопасной и надежной эксплуатации производственных зданий и сооружений

17. Закон України 2658-III Про оцінку майна, майнових прав та професійну оціночну діяльність в Україні

18. НПАОП 45.2-1.01-98 Правила обследования, оценки технического состояния и паспортизации производственных зданий и сооружений

19. Методичні рекомендації визначення вартості робіт з обстеження, оцінки технічного стану і паспортизації будівель і споруд.

20. ВСН 342-75/ММСС СССР Инструкция по монтажу силовых трансформаторов напряжением до 110 кв включительно

21. ВСН 373-85/ Минмонтажспецстрой СССР Организация инструментального хозяйства монтажного и специализированного строительного управления

22. ВСН 480-86/ Минмонтажспецстрой СССР Ведомственные производственные нормы расхода материалов на монтажные и специальные строительные работы. Монтаж низковольтных комплектных устройств. Сети заземления электротехнических установок. Монтаж преобразовательных устройств. Наружное освещение

23. ВСН 203-84/ Минмонтажспецстрой СССР Правила по технике безопасности при возведении высотных железобетонных сооружений

24. ВСН 274-88/ Минмонтажспецстрой СССР Правила техники безопасности при эксплуатации стреловых самоходных кранов

25. ВСН 435-82/ ММСС СССР Сборник норм расхода электросварочного кабеля для строительно-монтажных работ

26. Положення з питань обстеження, оцінки технічного стану, паспортизації та поточної експлуатації будівель та споруд в галузі зв'язку

27. Наказ N 166/94 від 16.08.2001 Про доповнення до переліків спеціалізованих організацій з виконання робіт, пов'язаних з обстеженням і паспортизацією об'єктів, та з проектування підсилення і відбудови конструкцій та основ будівель і споруд

28. Наказ N 10/91 від 17.07.2002 Про доповнення до переліків спеціалізованих організацій з виконання робіт, пов'язаних з обстеженням і паспортизацією об'єктів, та з проектування підсилення і відбудови конструкцій та основ будівель і споруд

29. Наказ N 34/51 від 01.04.2003 Про доповнення до переліків спеціалізованих організацій з виконання робіт, пов'язаних з обстеженням і паспортизацією об'єктів, та з проектування підсилення і відбудови конструкцій та основ будинків і споруд

30. Наказ N 32/51 від 20.02.2004 Про доповнення до переліків спеціалізованих організацій з виконання робіт, пов'язаних з обстеженням і паспортизацією об'єктів, та з проектування підсилення і відбудови конструкцій та основ будівель і споруд

31. Наказ N 28/28 від 04.02.2005 Про доповнення до переліків спеціалізованих організацій з виконання робіт, пов'язаних з обстеженням і паспортизацією об'єктів, та з проектування підсилення і відбудови конструкцій та основ будівель і споруд

32. Спільний наказ N 53/75 від 15.02.2007 Про доповнення наказу Державного комітету будівництва, архітектури та житлової політики України та Державного комітету України по нагляду за охороною праці від 27 листопада 1997 року № 32/288 щодо Переліку спеціалізованих організацій з виконання робіт, пов'язаних з обстеженням і паспортизацією об'єк

33. Порядок внесення плати за видачу сертифіката відповідності державним будівельним нормам, стандартам та правилам і доповнення додатка до постанови Кабінету Міністрів України від 25 червня 2001 р. N 702

34. Лист від 02.09.2009 року N 10564 Роз'яснення постанови Кабінету Міністрів України від 21.05.2009 року N 502 "Про тимчасові обмеження щодо здійснення заходів державного нагляду (контролю) у сфері господарської діяльності на період до 31 грудня 2010 року"

35. Лист від 10.09.2009 року N 10928 Щодо здійснення заходів державного нагляду (контролю) у сфері господарської діяльності

36. Лист від 16.04.2009 року N 4284 Критерії, за якими оцінюється ступінь ризику від здійснення господарської діяльності і періодичність проведення планових заходів державного нагляду (контролю)

37. Лист від 24.12.2009 року N 16067/0/2-09 Про основні засади державного нагляду (контролю) у сфері господарської діяльності

38. Перелік центральних органів виконавчої влади, до повноважень яких належить питання нормування у будівництві

39. Інструкція з організації роботи органів державного нагляду у сфері цивільного захисту та техногенної безпеки