Лицензия Минрегионстрой серия АВ №409976.
тел. 8-056-7851490
 
   
 

Хто може виконувати технічну інвентаризацію?

Визначення поняття технічна інвентаризація наводиться у п. 1.2 Інструкції про порядок проведення технічної інвентаризації об'єктів нерухомого майна, затвердженої наказом Держбуду України 24.05.2001 N 127, зареєстрованим в Міністерстві юстиції України 10 липня 2001 р. за N 582/5773 (далі - Інструкція). Технічна інвентаризація включає у себе: - визначення фактичної площі та об'єму;

- обстеження та оцінка технічного стану наявних об'єктів;

- установлення вартості об'єктів.

Аналіз діючого законодавства дозволяє зробити висновок про відсутність обмежень щодо кола осіб спроможних виконувати першу (за порядком розташування в інструкції) складову технічної інвентаризації - визначення фактичної площі та об'єму об'єктів, користуючись величинами, визначеними у процесі безпосередніх обмірів.

Друга складова - обстеження та оцінка технічного стану наявних об'єктів. Відповідно до приписів ст. 17 Закону України "Про архітектурну діяльність" Кабінет Міністрів України Постановою від 23 травня 2011 року N 554 "Деякі питання професійної атестації відповідальних виконавців окремих видів робіт (послуг), пов'язаних із створенням об'єктів архітектури" визначив види робіт (послуг), пов'язаних із створенням об'єктів архітектури, відповідальні виконавці яких проходять професійну атестацію. Пунктом 3 додатку №2 до Постанови визначено, що до таких видів робіт (послуг) відноситься обстеження.

Таким чином виконавці обстеження об'єктів будівництва (у тому числі і з метою оцінки технічного стану наявних об'єктів під час технічної інвентаризації) мають пройти професійну атестацію та отримати відповідний кваліфікаційний сертифікат. А відповідно до пункту 1.4 Інструкції один або більше відповідальних виконавців окремих видів робіт (послуг), пов'язаних із створенням об'єктів архітектури, які пройшли професійну атестацію у Мінрегіоні України та отримали кваліфікаційний сертифікат мають працювати у складі суб'єкта господарювання, який виконує технічну інвентаризацію.

Третя складова технічної інвентаризації з 29.01.2013 року не є обов'язковою, оскільки відповідно до приписів п. 3.1 Інструкції: «при проведенні технічної інвентаризації визначення вартості об'єктів, виконується за бажанням замовника». Але, у разі наявності бажання замовника, під час виконання технічної інвентаризації може бути виконано також і визначення вартості об'єкта. Питання визначення вартості об'єкта врегульовано Законом України «Про оцінку майна, майнових прав та професійну оціночну діяльність в Україні», відповідно до приписів якого практична діяльність з оцінки майна може здійснюватися виключно суб'єктами оціночної діяльності, визнаними такими відповідно до цього Закону. На відміну від форм залучення до проведення технічної інвентаризації відповідальних виконавців окремих видів робіт (послуг), пов'язаних із створенням об'єктів архітектури, форми залучення суб'єктів оціночної діяльності до визначення вартості об'єктів не визначені, і можуть бути використані будь-які, не заборонені діючим законодавством.

 

Стосовно спроможності виконавців архітектурного та інженерно-будівельного проектування виконувати роботи з технічної інвентаризації Відповідно до статті 17 Закону України "Про архітектурну діяльність" відповідальні виконавці окремих видів робіт (послуг), пов'язаних із створенням об'єктів архітектури, проходять професійну атестацію. Перелік таких видів робіт (послуг) і порядок професійної атестації встановлюються Кабінетом Міністрів України. Громадянам, які пройшли професійну атестацію, видається відповідний кваліфікаційний сертифікат. Громадяни, які одержали відповідний кваліфікаційний сертифікат, можуть виконувати окремі види робіт (послуг), право виконання яких визначено кваліфікаційним сертифікатом. Технічна інвентаризація не є різновидом архітектурного чи інженерно-будівельного проектування, розроблення містобудівної документації чи технічного нагляду за будівництвом, внаслідок чого кваліфікаційний сертифікат, який дає право на виконання перелічених видів робіт права на виконання технічної інвентаризації не дає.